دسته:

می تونی بحث درباره نیازسنجی یک معلم مهندس برای سه سال آخر دبیرستان و هنرستان را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!